Nabízíme následující produkty

  • Chemikálie jako jsou koagulanty a polymery pro surovou vodu v podmínkách různých druhů systémů např. čiřiče, změkčovací reaktory apod. Chemikálie pro údržbu a kontrolu znečišťování ionexových náplní. Chemikálie na údržbu a kontrolu proti zanesení a znečištění membrán reverzní osmózy. Chemikálie k aditivaci nízko, středně a vysokotlakých kotlů ke kontrole koroze a usazenin, chemické odkysličovače, odpěňovače a pasivátory v rozvodech napájecích vod pro kotle a v sekcích za kotlem.
  • Aditiva, která jsou určena i pro použití pro potravinářské účely.
  • Chemikálie pro aditivaci topného oleje ke kontrole koroze a usazenin na ohňové straně kotlů a ke zlepšení spalování.
  • Chemickou čistící proceduru pro zásobníky s topným olejem k odstraňování usazeného kalu s mnohem větší účinností než má běžné mechanické čištění.
  • Chemikálie pro aditivaci uzavřených, otevřených a průtočných chladících systémů ke kontrole koroze a usazenin a biologického znečištění.
  • Chemikálie pro aditivaci pitné vody ke kontrole koroze a usazenin a biologického znečištění.
  • Chemikálie pro úpravu odpadní vody a pro odvodnění kalu.
  • Odpěňovače a další chemikálie pro použití v potravinářském průmyslu, průmyslu papíru a celulózy, barev a laků a speciálních průmyslových výrob jako je praní plynů atd.
  • Chemikálie k čištění a údržbě energetických a vodních systémů.